دالیت در هند

آیا سختی هایی که نجس ها از آن رنج می برند به اندازه سختی های یهودیان، که آنقدر در مورد آن تبلیغات می شود، نیست و کمتر واقعی هستند. یا اینکه ابزارها و روشهای سرکوبی که هندوها علیه نجس ها استفاده کرده اند به این خاطر از روشهایی که نازیها علیه یهودیان اتخاذ کرده اند کمتر به چشم می آید چون آنها کمتر به خون آغشته هستند!
ایدئولوژی و مفهوم ضد سامی گرایی نازیها علیه یهودیان از ارتدوکسی گری هندوها علیه نجس ها، متفاوت نیست. جهان وظیفه ای را در قبال نجس ها بدهکار است؛ هم چنان که آن وظیفه را برای تمام مردم سرکوب شده انجام داده است و زنجیرها و قیدها را گسسته و آنها را آزاد کرده است. "
دکتر بی.آر آمبدکار سپتامبر 1943 دیباچه کتاب " گاندی و آزاد سازی نجس ها "
نظام کاستی
یکی از اسرار بسیار درهم پیچیده هند نظام کاستی اش است. این نظام که هم اکنون قدمتی بیش از 3000 سال دارد، به نظر می رسد بوسیله طبقه برهمنان برای حفظ برتری شان بوجود آمده بود و سرانجام به 4 طبقه مجزا تقسیم شد. در رأس این نظام برهمنان هستند. آنها روحانیونی هستند که در مورد اینکه در جامعه و دین چه چیز درست و چه چیز اشتباه است به قضاوت می پردازند. پس از آن کاست کشاتریا قرار دارد که جنگجویان و اشراف می باشند. وشیا کاست صنعتگران و بازرگانان است و سرانجام کاست شودرا که دربرگیرنده کشاورزان و دهقانان است. گفته شده است که این چهار کاست از دهان برهما ( کاست برهمن ) بازوهای برهما ( کاست کشاتریا ) رانها ( کاست وشیا ) و پاهای برهما ( شودرا ) پدیدار شده اند. در زیر این چهار کاست اصلی، کاست ضمیمه شده ای به عنوان گروه پنجم قرار دارد. آنها در واقع کاستی ندارند و نجس ها محسوب می شوند. دالیت ها در معنا، گروه اجتماعی استثمار شده، تحت ستم قرار گرفته و منکوب شده هستند.
دالیت ها
یک دالیت به عنوان بخشی از جامعه انسانی در نظر گرفته نمی شود، بلکه چیزی در ذیل آن فرض می شود. دالیت ها بیشتر کارهای نوکرمأبانه و تحقیرکننده را انجام می دهند. آنها هر چند بعضی وقتها کارهای بهتری انجام می دهند اما اساسا این کارها از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود. دالیت ها به عنوان آلوده کننده مردمان کاست های بالاتر در نظر گرفته می شوند. اگر یک هندوی متعلق به کاست بالاتر با یک نجس تماس پیدا کند یا حتی سایه یک دالیت بر رویش بیفتد، او خود را آلوده شده می داند و باید با انجام یک سری مراسم مذهبی تمیز شود.
در هند بطور تقریبی 240 میلیون نفر دالیت وجود دارد. یعنی حدود 25 درصد جمعیت دالیت هستند. این بدین معناست که در هندوستان، جایی که برای همه فرصت ها و حقوق برابر در نظر گرفته شده است، از هر پنج نفر یک نفر محکوم به نجس بودن است. دالیت ها فقیر، محروم شده و از نظر اجتماعی عقب مانده هستند. فقیر بدین معنا که آنها دسترسی کافی به غذا، بهداشت، خانه و یا پوشاک ندارند. یعنی نیازهای سلامتی و جسمی شان تأمین نمی شود. آنها هم چنین به تحصیلات و شغل دسترسی ندارند. به صورت رسمی همه افراد در هند دارای حقوق و وظایف برابر هستند اما در عمل این گونه نیست. عقب ماندگی اجتماعی، فقدان دسترسی به غذا، آموزش و پرورش و بهداشت، دالیت ها را در اسارت کاست های بالاتر نگاه داشته است.
با این وجود، در گذشته جامعه دالیت ها رهبران توانمندی مانند دکتر بی .آر آمبدکار را پرورده است. وی قدرت مندترین شخصیتی بود که برای حقوق دالیت ها پافشاری کرد.
این متن ترجمه ای از سایت زیر می باشد
www.geocities.com

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرصت تبادل لينک

سلام براي افزايش بازديد و برتري در گوگل با سايت ما تبادل لينک کنيد لينک : http://www.parmisfun.com/link با تشکر